Slovník pojmů

1 A B C D E F G H I K L N O P R U W Z

1 oz

Troyská unce (Troy ounce 31,1g) je hmotnostní jednotka používána při obchodování s drahými kovy. Občas je zaměňována s běžnou uncí (také oz), ale ta má váhu 28,4g.

AUD

Mezinárodní označení měny Austrálie.

Australian Nugget

"Australian Nugget" z roku 1869  je považován za největší zlatý valoun jaký byl kdy nalezen a vážil neuvěřitelných 72 kg.

Blistr

U investičních slitků jde o plastový obal ve kterém je napevno zalisován kousek drahého kovu. 

burza

Slovo burza pochází z latinského výrazu bursa – výměna. Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou. Je jednou ze základních součástí kapitálového trhu. 

CZK

Mezinárodní označení měny České republiky.

Diverzifikace

Znamená rozložení nebo rozrůzňování. Například v investování je to rozdělení finančních prostředků do různých oblastí (Zlato, akcie, nemovitosti, dluhopisy, aj.)

Dukát

Dukáty byli poprvé raženy ve 13. století v Benátkách odkud se rozšířili do celé Evropy. Díky své jakosti se stal dukát brzy nejrozšířenějším evropským zlatým nominálem. Z počátku byl poměr dukátu k ostatním nominálům (hlavně stříbrným) pevně…

erb

Erb je grafické znamení ve štítu, vytvořené podle ustálených heraldických pravidel. Určuje konkrétní fyzickou osobu (resp. rod).

EUR

Mezinárodní označení měny Evropské unie. Symbol €.    

František Josef I.

František Josef I. (1848 - 1916) byl císař rakouský, český (nekorunovaný) a uherský král. Za jeho dlouhé vlády 68 let došlo k významným změnám společenským i kulturním a začala se rozvíjet kapitalistická společnost a dovršovala technická…

Good Delivery

Good Delivery je mezinárodní norma vytvořená asociací LBMA, která určuje standard pro kvalitu slitků a cihel. Takto označené produkty jsou vysoce likvidní a mezinárodně obchodovatelné bez výhrad. 

Gulden

Rakouský gulden, zlatka či florin byla měna používána v letech 1754-1892.

historická mince

Historické mince pocházejí z různých období naší civilizace. Jejich počty jsou často velmi omezené, a proto se jejich cena neurčuje podle ceny drahých kovů na burzách, ale podle vzácnosti a poptávky.

Inflace

Inflace "Inflation" je všeobecné zvyšování cenové hladiny zboží a služeb v určitém časovém období. Jde o snížení kupní síly neboli ztráty hodnoty peněz.

Investiční mince

Mince vyrobená za účelem čisté investice do drahého kovu, kde největší podíl ceny tvoří drahý kov a minimální náklady jsou na výrobu, distribuci apod. Tyto mince zpravidla nenesou numismatickou hodnotu a musí obsahovat ryzost nejméně 900…

Kurz

Měnový kurz - cena určité měny v poměru k jiné měně. Kurz (na burze) je cena komodity, cenného papíru atd., která je určována podle nabídky a poptávky. 

Latinská měnová unie

1865-1926 Latinská měnová unie se snažila sjednotit jednotlivé měny a stanovila přesný obsah stříbra či zlata v jedné minci každé členské národní měny. Součástí dohody byla vzájemná volná směnitelnost všech členských měn.

LBMA

LBMA (London Bullion Market Association) je globální autorita v oblasti drahých kovů. Jde o soupis přibližně 150 firem, které mohou na světový trh dodávat své zlato či stříbro. Společnosti jsou pravidelně kontrolovány a testovány, zda stále…

Líc mince

Líc mince (hlavní strana mince) neboli avers. Bývá na ni portrét, jméno nebo znak vydavatele. V moderní době vydává mince stát a za lícní stranu považujeme tu se státním znakem. 

Likvidita

Obecně je likvidita doba za jak dlouho lze určitou investici proměnit na peníze. Drahé kovy jsou velmi likvidní a lze je prodat během 24 hodin kdekoli na světě. 

Nominální hodnota

Peněžní hodnota přiřazená bankovkám, mincím, ale i pohledávkám, závazkům nebo majetku. Obvykle je na penězích, ceninách či známkách přímo uvedena.

Novoražba

Novoražba je obnovená produkce například historických mincí za použití shodného kovu a motivu s původní mincí. Tato novoražba musí být odlišena od původní ražby např. rokem vydání, puncem, značkou, atd. Novoražba je legální pokud je obnovena se…

Obchodní mince

Obchodní mince z drahých kovů (zlaté, stříbrné) vydávané státem, které nemají určenou nominální hodnotu a jejich cena je určována podle aktuálních kurzů. 

Padělek

Padělek neboli falzum mincí a slitků jsou napodobeniny za účelem oklamání příjemce. Padělky dělíme podle doby vzniku na dobové a novodobé (moderní).

Nahoru

Affiliate program