Průvodce investora

Jednoduchý průvodce světem investora

 

Trocha historie

Zlato a stříbro jsou drahé kovy, které doprovázejí lidstvo nejméně 5 000 let. Předmincovní období je charakteristické tím, že ještě neexistovali mince určitého tvaru a váhy, ale obchod se uzavíral buď výměnou zboží a služeb (tzv. barterový obchod), nebo kusového drahého kovu. První mince vznikly na přelomu 6. a 7. stol. př. n. l. v oblasti Předního východu a Malé Asie, odkud se jejich používání rozšířilo do antického Řecka a pozdější Římské říše.

První papírové peníze vznikly v Číně během vlády dynastie Tang (618-907 n-l.). Oproti tomu první československé bankovky označované jako 1919 Austro-Hungarian Notes - Stamp Revalidation Issue jsou datovány k roku 1902-1919. Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek, při jejím předložení se banka zavazovala vyplatit určité množství zlata. Se směnkami se tak začalo obchodovat a fungovali jako dnešní peníze s tím rozdílem, že byli kryty zlatem.

Drahé kovy jsou věčné a nezničitelné, neztrácí na hodnotě. Cesta k nim vedla často krutými válkami a utrpením. Od nepaměti jsou to kovy nesmírných hodnot.

Za 30 stříbrných zradil Jidáš a udal Ježíše, který byl následně ukřižován a zabit.

Za 100 000 hřiven stříbra (asi 12 tun ušlechtilého kovu) si anglický král Richarda I. Lví srdce vykoupil svobodu, když byl zajat při návratu z třetí křížové výpravy.

Díky zlatým cihlám si během druhé světové války dokázali židé vykoupit život v koncentračním táboře.

 

Současnost

Nyní žijeme v době, kdy platíme penězi nebo platebními kartami. Bankovky jsou ve skutečnosti papíry tvořené z bankovního papíru, ochranných prvků a potiskem. Od zrušení zlatého standardu, což bylo krytí měny zlatem je jejich cena určována podle důvěry v ekonomiku daného státu. Z tohoto důvodu už nebyly státy odkázány pouze na peníze kryté zlatem, ale mohli jich tisknout daleko více a více utrácet. S tím úzce souvisí dnešní trend zadlužování států a zvyšování státních dluhů.

Žijeme v době, kdy nestabilita ekonomiky může přijít velmi rychle a nečekaně. Některé jsou celosvětové jako v roce 2007 a její hlavní příčinou byla americká hypoteční krize nebo jen lokálnější dluhová krize, která byla v Řecku. Spoléhat se pouze na úspory v bance nebo doma, případně počítat s vysokým důchodem není optimální volba.

Současná moderní politika ještě není ve stádiu, kdy bychom ji mohli plně důvěřovat. Pokud se tak někdy stane. Drahé kovy v tomto státě i po celé Zemi fungují už 5 000 let jako velmi efektivní nástroj pro uchování hodnoty. Lidé v České republice by měli rozdělit své úspory do více kategorií a jednou z nich by měla být zcela jistě investice do drahých kovů.

 

5 nejzákladnějších rozhodnutí investora

1. Zlato nebo stříbro?

Nejdůležitějším faktorem je cena. Stříbro je mnohem dostupnější nežli zlato, ale nabízí přitom mnohem větší potenciál využití. Je to kov řadící se do kategorie drahých investičních kovů a zároveň je i kovem průmyslovým. Jeho využití v průmyslu je téměř nenahraditelné díky jeho vynikajícím fyzikálních vlastnostem a přitom je sním plýtváno. Samozřejmě jeho zásoby nejsou neomezené a v současnosti je to velmi podhodnocený kov. Stříbro je velmi dobrý základ pro investiční portfolio do drahých kovů.

Zlato je kov, který není třeba představovat. Slovo známé po celém světě bez ohledu na kulturu, náboženské vyznání nebo polohu státu. Každý investor by jej měl zařadit do svého portfolia. Zlato mělo, má a bude mít pořád svou hodnotu.

2. Mince nebo slitky?

Stříbrné investiční mince jsou podle zákona osvobozeny od "daně z přidané hodnoty" naproti tomu stříbrné investiční slitky jsou zdaněny 21% DPH. Pro drobného investora je teda z pozice ceny za jednu unci nejvýhodnější investovat do stříbrných mincí.

U zlata je DPH jednoznačné pro všechny produkty. Všechno investiční zlato v České republice je kompletně osvobozeno od DPH. Ceny za slitky i mince bývají podobné, jen likvidita slitků, jako jsou Argor Heraues SA bývá lepší.

3. Investiční nebo pamětní mince?

Investiční mince jako jsou Wiener Philharmoniker, Maple Leaf, Kruggerrand a další jsou raženy každoročně se stejným motivem za účelem výroby mince v poměru ceny za unci co nejnižší. Jejich cena je ovlivněna kurzem na světových burzách. Náklady těchto mincí jsou neomezené.

Investiční mince s každoroční obměnou motivu. Jsou to mince Čínské pandy, Kookaburry, Swan nebo třeba Congo Gorilla. Tyto mince jsou raženy jako investiční, avšak jejich pořizovací cena je o něco vyšší. Díky každoročně novému designu a často také omezenému nákladu mincí je lze zařadit mezi mince s numismatickým potenciálem. Díky tomuto faktoru jejich cena časem narůstá a je ovlivněna cenou drahých kovů na světových burzách. Například při vytvoření sbírky Čínské pandy po dobu 15 let bude její cena vyšší nežli 15 různých mincí.

Pamětní mince nejsou nijak ovlivněny cenou drahých kovů na světových burzách. Jejich cena se odvíjí od emisního nákladu, rychlosti prodeje, tudíž velké oblibě a hlavně propracovaném designu předních tuzemských i světových rytců a designérů. V České republice vydává oficiální pamětní mince ČNB k určité slavnostní nebo výroční události. Vyhlašuje konkurz na motiv mince, kde porota rozhodne o vítězi a samozřejmě reguluje počet ražených mincí, aby udržela jejich zdravý numismatický potenciál.

4. Kde nakupovat

Naše firma nakupuje u renomovaných dodavatelů, kde nevzniká riziko dodání padělků. Navíc naše společnost vlastní vysoce kvalitní tester drahých kovů. Jsme schopni prověřit jakýkoliv investiční kov i přes ochrannou kapsli nebo fólii bez vyjmutí a znehodnocení výrobku. Padělání mincí nebo mísení kovu s přísadami, zde bylo od nepaměti. My jsme tento trend eliminovali.

Proto doporučujeme jen zkušené obchodníky, u kterých máte zaručenou 100% kvalitu.

5. Jak často investovat

Ceny drahých kovů na světových burzách se neustále mění. Nikdo neví, kdy přijde výhodná nabídka a jakým směrem se cena na trhu vydá. Bylo by to jako věštění z křišťálové koule. Nejoptimálnější metodou investice je pravidelně. Dosáhneme tím průměrné ceny investice a celkově dobrému zhodnocení. Omezíme tím riziko nevýhodného nákupu a nízkého zhodnocení.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Se vším poradíme.

Tým Jedna Unce.cz