Good Delivery

Good Delivery je mezinárodní norma vytvořená asociací LBMA, která určuje standard pro kvalitu slitků a cihel. Takto označené produkty jsou vysoce likvidní a mezinárodně obchodovatelné bez výhrad. 

Affiliate program