Vážení investoři a sběratelé, od 31.7.2021 čerpáme dovolenou, objednávky na eshopu je možné zadávat dnes do 12:00 a všechny uhrazené zásilky budou expedovány. Další objednávky není možné zadávat. Budeme se opět těšit za týden. Váš tým JEDNA UNCE

Puncovní úřad

www.puncovniurad.cz

Puncovní úřad je státní podnik dohlížející na oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky, z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti.


index

Hlavní náplní puncovního úřadu je:

  • vykonávat puncovní kontrolu a související činnosti
  • provádět puncovní inspekci u výrobců a obchodníků s výrobky z drahých kovů a za zjištěné závady ukládat sankce
  • ověřovat nebo jinak zjišťovat ryzost výrobků nebo jiných věcí z drahých kovů
  • nakládat se zbožím, které stát nabyl podle zvláštních předpisů nebo mezinárodních smluv
  • provádět na vyžádání expertní činnost v oboru puncovnictví, zkoušení a analytické chemie drahých kovů a hospodaření s drahými kovy a vyjadřovat se k návrhům českých technických norem v oboru zkoušení a analytické chemie drahých kovů
  • plnit další úkoly dle puncovního zákona nebo zvláštních předpisů

Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v Konvenci pro zkoušení a označování zboží z drahých kovů (The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals).

Zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC 283.

 

V současnosti užívané české puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží. Značky Úmluvy o kontrole a označování předmětů z drahých kovů platné také na našem území.

 

Naše registrace u Puncovního úřadu České republiky.