Inflace

Inflace "Inflation" je všeobecné zvyšování cenové hladiny zboží a služeb v určitém časovém období. Jde o snížení kupní síly neboli ztráty hodnoty peněz.

Affiliate program