erb

Erb je grafické znamení ve štítu, vytvořené podle ustálených heraldických pravidel. Určuje konkrétní fyzickou osobu (resp. rod).

Affiliate program