Světové zásoby zlata, stříbra a platiny

Zlato

Zlato je téměř nezničitelný kov s vysokou hustotou a nedocenitelnou hodnotou. Proto se předpokládá, že všechno vytěžené zlato je stále k dispozici. Podle světové rady zlata (World Gold Council - WGC) bylo celkově vytěženo 208 874 tuny zlata. Pokud bychom ze všeho tohohle zlata vytvořili krychli, měřila by díky vysoké hustotě zlata pouhých 22 metrů na každou stranu. Viz obrázek níže v porovnání s člověkem.

 

above-ground-stocks-cube-1-metres-jan22

Hnědá barva - vytěžené zásoby zlata
Šedá barva - prokázané nevytěžené zásoby zlata

1) Šperky - 95,547 tun (46%)
2) Slitky a mince (včetně ETF, které jsou kryté fyzickým zlatem) - 46 517 tun (22%)
3) Centrální banky - 35 715 tun (17%)
4) Ostatní - 31 096 tun (15%)
5) Prokázané nevytěžené zásoby zlata - 52 000 tun

 

Stříbro

Stříbro se na Zemi vyskytuje mnohem častěji než zlato nebo platina, což je hlavním důvodem, proč je jeho cena nižší než jiné drahé kovy. Odhaduje se, že bylo vytěženo 1,74 milionů tun stříbra. Díky nižší ceně se málo recykluje a velká část se ztrácí a končí na skládkách. Stříbro se často těží jako sekundární kov a není hlavní těžební operací. 

goldvssilvertroy1 

Podle odhadů bylo 49,9% vytěženého stříbra ztraceno nebo spotřebováno průmyslem a 45,73% bylo použito na šperky, dekorace nebo náboženské účely. Pouze 2,9% bylo využito na mince a 1,81% na investiční produkty. Většina zásob stříbra byla spotřebována a v současnosti se potýkáme s nedostatkem fyzického stříbra. Odhaduje se, že je na Světě ještě 530 000 tun nevytěženého stříbra. 

Podle srovnání výše je celkově vytěženého zlata méně nežli stříbra. Avšak obchodovatelného stříbra je ve skutečnosti méně než obchodovatelného zlata viz graf níže. 

 obchodovatelne zlato vs stribro

Dle horního grafu by se mělo stříbro z logického hlediska oceňovat násobně lépe. Bohužel trh se stříbrem je mnohem menší, oproti trhu se zlatem a dochází na burzách k větší nabídce papírového stříbra než existujícího fyzického stříbra. Všechny anomálie nemohou trvat věčně a tím se stává stříbro nejzajímavější komoditou s vysokým potenciálem růstu. 

 

Platina

Podle dat bylo přibližně vytěženo 10 000 tun platiny (cca 321 mil. uncí). Z toho se odhaduje, že po světě obíhá nebo se skladuje pouze 8 mil. uncí čisté fyzické platiny.

Obrázek srovnání je straší, ale pro porovnání dostačující. K dnešnímu datu by měla krychle platiny 8 metrů, zlatá krychle 22 metrů a stříbrná krychle 55 metrů. Obrázek srovnává celkové vytěžené množství drahých kovů. 

 

Platinum Gold Silver All Time Suppy

 

Nakonec srovnáme množství obchodovatelného zlata, stříbra a platiny.

obchodovatelne zlato vs stribro vs platina1

 

Závěrem

Zlato je nejdražší a v obchodovatelné formě je ho také nejvíce. Je to hlavně proto, že zlato je vnímáno jako tvrdá měna a bezpečný přístav k uchování kupní síly peněz. 

Obchodovatelného stříbra je oproti zlatu o poznání méně, ale cenově tomu neodpovídá. Není otázkou, zda se stříbro raketově zhodnotí, ale je pouze otázkou, kdy se tak stane?

Platiny použité k investičním účelům je opravdu minimum. Zde je hlavní neznámou, co se stane s cenou platinových kovů, jakmile se přestanou využívat v katalyzátorech spalovacích aut. Aktuálně proudí 61% těchto kovů do automobilového průmyslu. 

 

Vaše JEDNA UNCE

Článek vyjadřuje subjektivní názory autora článku. Nejedná se o investiční poradenství či doporučení.

Zdroj: silverinstitute, World Gold Council, kitco, canada.ca, US Geological Survey, Visual Capitalist

Affiliate program