LBMA

LBMA (London Bullion Market Association) je globální autorita v oblasti drahých kovů. Jde o soupis přibližně 150 firem, které mohou na světový trh dodávat své zlato či stříbro. Společnosti jsou pravidelně kontrolovány a testovány, zda stále splňují požadované normy.

Affiliate program