Největší bublina všech dob?

Tulipánová horečka 1637

O titul největší bubliny všech dob se bezpochyby může ucházet "Tulipánová horečka" z roku 1637, kdy se tato květina prodávala dokonce za cenu domu. Nikdy v historii všech bublin se neprodal žádný předmět tak nízké užitné hodnoty (květina), za tak vysokou cenu. 

Obecně se považuje Tulipánová horečka za první zaznamenanou bublinu v historii. Nejednalo se o výraznou ekonomickou krizi a neměla žádný zásadní vliv na nizozemskou ekonomiku. V této době se řadila nizozemská ekonomika mezi přední světové ekonomiky s největším příjmem na obyvatele. 

 

Obecné pojetí

Podle dochovaných informací se na začátku století prodávala jedna tulipánová cibule za 1 gulden. Nedlouho na to vyletěla cena na 1000 guldenů a začínalo se s tulipány obchodovat na burze. Byl také přijat zákon na ochranu obchodníků, kde hrozilo za poškození cibulí vězení. V roce 1624 byla cena 1200 guldenů, roku 1625 stoupla na 3000 guldenů a v roce 1636 se cena vyšplhala až na 5000 guldenů (cena dobře vybaveného domu). Po zlomu v roce 1937, kdy nabídka převýšila poptávku, začali ceny tulipánových cibulí zásadně klesat a trh s tulipány se dostal do velkých potíží a mnoho obchodníků zbankrotovalo. 

 

Anekdoty

Jeden holandský námořník skončil ve vězení za to, že snědl tulipánovou cibuli v hodnotě 3 000 guldenů, kterou si údajně spletl s cibulí. 

V roce 1637 se objevil případ výměny pivovaru v Utrechtu (v hodnotě 30 000 guldenů) za 3 kusy vzácných cibulí. 

Traduje se také příběh výměny jedné jediné tulipánové cibule za obrovskou zásilku zboží včetně několika tun obilí a piva, 24 hospodářských zvířat, 1000 liber sýra a stříbrný kalich. 

 

Střízlivější pohled

Podíváme-li se na věc z pohledu Anne Goldgar, autorky knihy Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age, tak ta uvádí, že ceny byly sice vysoké, ale podařilo se ji identifikovat pouze 37 lidí, kteří utratili více než 300 guldenů za cibuli, což odpovídá roční mzdě zkušeného řemeslníka.

Jason Zweig napsal v článku o Tulipánové horečce, že na svém vrcholu byl trh se vzácnými tulipánovými cibulemi omezen jen na několik stovek lidí, z nichž někteří obchodovali pouze jednou nebo dvakrát.

Tyto reálnější informace poukazují na často přehnané prezentování Tulipánové horečky.

 

Závěrem

Dle odhadů se ceny pohybovali 10x-100x výše, než byla jejich reálná hodnota. Porovnáme-li tehdejší mzdy a tehdejší ceny tulipánových cibulí s dnešními cenami, tak se dodnes ceny tulipánových cibulí nevyšplhali na tak vysoké hodnoty a s největší pravděpodobností k tomu už nedojde. 

 

Zdroj: Anne Goldgar Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age, Charles Mackay's Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, Richard Dale The First Crash: Lessons from the South Sea Bubble, ofdollarsanddata.com, cs.wikipedia.org, jasonzweig.com

Affiliate program