Investiční nebo pamětní mince? Aneb limitovaný náklad není vše.

Vážení investoři a sběratelé,

Češi jsou národem sběratelů a téměř každý něco sbírá, od mincí, přes známky, vyznamenání, odznaky, až po bankovky. Dnes je možné sbírat téměř cokoli. Nejeden Čech se zabývá sbíráním hracích karet, sirek, vínových korků, sběratelských kartiček, víček od lahví, telefonních karet, pohlednic, akcií, cenných papíru a spoustu dalšího. Někteří mají sběratelství jako koníček, jiní zase jako prostředek zhodnocení peněz. Dobře zorganizovaná sbírka je vždy cennější, přehlednější, reprezentativnější a dělá sběrateli mnohem větší radost. Navíc pokud ji dostane do rukou někdo jiný (například dědic), rychle a lépe se v ní zorientuje a dokáže ji prodat za její reálnou hodnotu. Průměrně 500 mincí lze krásně zorganizovat v albu NUMIS. Pro alternativní sbírání je tady všestranné album GRANDE. 

Nyní k mincím. Ty můžeme hrubě rozdělit na tři sektory:

Najde se mnoho investorů, kteří nejsou ochotni za historickou či pamětní minci platit v desítkách nebo stovkách procent více, než je reálný obsah drahého kovu v ní. Naproti tomu sběratelé těchto mincí nevidí valný potenciál v investičních mincích, které se razí v milionech kusech běžným razidlem. Pak jsou zde také vášnivý numismatici, kteří kompletují sbírky historických mincí, ale v novodobých pamětních mincích vidí jen kus lesklého hezkého plíšku. Každý z nich má v něčem pravdu a je potřeba si vždy upřesnit úhel pohledu. Jak vnímá investiční mince investor a jak vnímá sběratel pamětní či historické mince. 

 

Investiční mince

Vnímání běžných investičních mincí je poměrně snadné. Tyto mince můžeme bez nadsázky přirovnat k penězům. Zlaté investiční mince jsou tvrdou a stabilní měnou, která má nejlepší poměr mezi hodnotou a rizikem. Tyto mince se razí v neomezeném nákladu, bez použití speciálních razidel či dokonale leštěných plíšků. Účelem je vyrobit minci za nejnižší možnou cenu (například cenu 1 oz zlaté mince tvoří 95 % zlato a 5 % ceny je použito na výrobu, distribuci, marži atd.). Jejich cena je čistě závislá na světových burzách obchodujících se zlatem. Při prodeji těchto mincí se nerozlišuje zachovalost či stáří mince, ale pouze její hmotnost a pravost kovu. Je to podobné, jako byste přišli do obchodu s novou deseti korunou nebo starou zašlou desetikorunou, obě mají stejnou hodnotu a za lesklejší si nekoupíte více. K těmto mincím se nevydávají certifikáty pravosti, protože jsou zbytečné. Mince nemá žádné sériové číslo a certifikát by šel přiložit i k padělku. Navíc u těchto mincí jde čistě jen o drahý kov a ten si během chviličky umí obchodník sám ověřit. 

Do kategorie investičních mincí patří také novoražby (například Františka Josefa I. nebo Tolaru Marie Terezie). Často bývají mylně označovány za méně hodnotné, ale to je dáno tím, že je spousta lidí chce zařadit mezi pamětní či historické mince. Tyto mince kombinují investiční charakter s krásou historické mince. Ale jako u běžných investičních mincí, jde pouze o obsah drahého kovu v minci a jejich hodnota se čistě odvíjí od ceny drahého kovu na světových burzách.

 

Historické mince

Historické mince mají největší výhodu v tom, že za nimi stojí silné příběhy historie. Jsou za nimi schovány dějiny civilizací, imperátorů, válek, ale také finančních krizí a omylů. Například první zaznamenaná hyperinflace byla roku 301 n.l. a od této doby se lidstvo moc neponaučilo. Historické mince šlo namnožit pouze snížením obsahu drahého kovu a přidáním jiného méně cenného kovu. I přesto je množství historických mincí malé a nikdo jej už nenavýší. Naproti tomu novodobé pamětní mince se stále razí a jejich množství se neustále zvyšuje.
 
Dobrou pomůckou je katalog Standard Catalog of World Coins“, na kterém se podílí přibližně 120 odborníků z celého světa. Tento katolog se vydává a aktualizuje v letech 1701 - 1800 nebo 1801 - 1900 nebo 1901 - 2000 atd. Srovnejme například dva poslední katalogy. Předposlední z roku 1901 - 2000 (100 let) obsahuje 2352 stran a nejnovější katalog z roku 2001 - 2020 (20 let) má 1536 stran. Podle propočtů by měl mít budoucí katalog 2001 - 2100 přibližně 7680 stran. Ale nejdůležitějším faktem je, že historické mince byly dochovány často v malých počtech a mnohdy i po jednom kusu. Novodobé mince jsou raženy v tisících. Dalším významným faktorem je, že tento katalog obsahuje pouze státem vydávané, a tedy oficiální pamětní mince ČR. U nás se jedná o mince ČNB. Jiné mince například České mincovny, Pražské mincovny, Zlatohorské mincovny a jiné, v katalogu zařazeny nejsou. Tyto mince nejsou publikovány ani v českých numismatických katalozích. Můžeme tedy konstatovat, že množství novodobých mincí je v řádu stovek procent více, než těch historických.
 
Historické mince nemůžeme vnímat jako měnu, ale jako historické kousky. Mají blíže k umění, vzácným obrazům či známkám. Při prodeji je zapotřebí odborníků, ocenění a najít kupce. Nevyměníte je během chviličky za peníze, jako investiční mince. Samozřejmě je zde více faktorů, zda se jedná o mince v řádech milionů či tisíců korun. Levnější mince lze prodat mnohem snáze. 
 
 
Pamětní novodobé mince
 
Sbíráním novodobých mincí je zapáleno spoustu Čechů. Je třeba být ale na pozoru, abyste si nekoupili brak. Základní rozdělení těchto mincí je na oficiální vydávané českým státem (respektive Českou národní bankou - ČNB) a ostatní státem nevydávané (to stejné platí u zahraničních mincí).
 
České pamětní mince (ČNB)
Česká národní banka je jediná, jež má právo razit nebo zadávat ražbu českých pamětních mincí a oběživa. Tyto mince pro ni razí soukromá společnost Česká mincovna a.s. (nejedná se o státní podnik), jejím vlastníkem je česko-švýcarské konsorcium Monetica. ČNB udržuje zdravý numismatický trh a vydává v limitovaných nákladech pamětní mince a nově i pamětní bankovky. Žádným jiným subjektům nepovolila vydávání českých pamětních mincí, aby nedošlo k přehlcení trhu. Tyto mince jsou zařazeny do numismatických katalogů jako oficiální pamětní mince a měna České republiky. Každá z nich má nominální hodnotu vyjádřenou v Českých korunách. Z novodobých pamětních mincí nám dává největší smysl sbírání mincí ČNB. 
 
Pamětní mince
Jak jsme zmínili výše, ostatní pamětní mince nejsou zařazovány do katalogů. Jejich ražba je sice limitována na několik tisíc kusů, ale není limitovaný počet edic, který je mnohdy bezprecedentní. Množství těchto mincí (množství edic) není ničím a nikým omezován. Pokud má mince z jedné strany ražbu s českou tématikou a z druhé strany zobrazuje královnu ostrovního státu, se kterým nemá ČR nic společného (navíc s cizí měnou), tak to v nás vzbuzuje obavy o budoucím potenciálu mince. Vždy se můžou vyskytnou edice, které budou populární a jejich cena vzroste. Avšak celková důvěra v novodobé pamětní mince nevydávané českým státem je z naší strany malá. 
 
Proč je faktor důvěry tak důležitý?
Z jediného hlediska a to ceny. Protože jestli mince nesplní svůj numismatický potenciál a nebude o ni za několik let valný zájem, dostanete za ni akorát cenu obsaženého kovu. Ten je ale v poměru ceny za gram a v porovnání s investičními mincemi velmi rozdílný:
 
Stříbrná pamětní mince Stříbrná investiční mince
Cena cca 1 500,- Kč/1 oz cca 800,- kč/1 oz  Pamětní mince mají velmi velké cenové rozpětí. Například kolorované mince stojí mnohdy i 3 000,- Kč/1 oz.  
 
Zlatá pamětní mince Zlatá investiční mince
Cena cca 70 000,- Kč/1 oz cca 48 644,- kč/1 oz  Pamětní mince mají velmi velké cenové rozpětí. Některé speciální ražby jsou ještě dražší v desítkách procent. 
 
 
Za pamětní mince tedy zaplatíme v některých případech až dvojnásobek ceny. Nesplní-li mince numismatické očekávání, bude návratnost investice násobně delší. Jak jsme zmínili výše, jediný smysl nám dávají mince ČNB, kde je také větší pořizovací cena, ale stojí za nimi síla státu a česká měna. Dalším zajímavým faktorem je často debatovaný přechod na Euro. Pokud se tak v budoucnu stane, uzavře se éra české měny a další mince už budou raženy s nominálem euro. Naše měna se tak stane vzácnější, protože již nebudou vznikat žádné nové mince s hodnotou v českých korunách a jejich cena, ať už pamětních nebo oběhových mincí, poroste rychleji. 
 
 
Zajímavá alternativa?!
 
Na trhu jsou ještě investiční mince s "numismatickým" potenciálem. Je to jakási varianta mezi investiční a pamětní mincí s větším, ale limitovaným nákladem. Jedná se například o stříbrné mince Lunární série, bratislavské mincovny, Kookaburry, Čínské pandy apod. Nebo zlaté mince Lunární série, Australian Kangaroo, Čínské pandy apod. Tyto mince mají každoročně nový motiv a jsou zaměřeny na různá témata. Mají vlastně jakýsi sběratelský charakter. U těchto mincí může také nastat, že nesplní svůj numismatický potenciál, ale výhodou je cena. U stříbrné mince zaplatíte například 60 - 120,- Kč navíc. U zlatých mincí je rozdíl v rámci dvou set korun a někdy téměř žádný. Nebude-li v budoucnu sběratelský zájem o tyto mince, nepřijdete o desítky či stovky procent. Mince se bude pouze zhodnocovat o nějaký ten měsíc déle. 
 
 
Závěrem
 
Jak jsme v úvodu zmínili, nejdůležitější je, za jakým účelem minci kupujeme. Zda chcete vlastnit investiční mince a mít po ruce stabilní peníze, které nejlépe fungují jako pojistka proti politickým a finančním krizím nebo jsme sběratelé a chcete mít doma sbírku, kterou někdy v budoucnu prodáme, ale nespoléháme na ni, jako na okamžitě směnitelnou investici. 
 
Z našeho pohledu dávají smysl obě varianty. Každý investor si musí sám rozhodnout, kolik procent chce vložit tam či tam v důsledku toho, kdy, kolik a jak rychle bude potřebovat investici proměnit zpět na peníze.
 
 
 
 
Vaše JEDNA UNCE
 

Článek vyjadřuje subjektivní názory autora článku. Nejedná se o investiční poradenství či doporučení.
 
Photo: Designed by Freepik

Affiliate program