Fakta o drahých kovech

Trocha historie

 • První mince
  Zlato a stříbro jsou drahé kovy, které doprovázejí lidstvo nejméně 5 000 let. Předmincovní období je charakteristické tím, že ještě neexistovali mince určitého tvaru a váhy, ale obchod se uzavíral buď výměnou zboží a služeb (tzv. barterový obchod) nebo kusového drahého kovu. První mince vznikly na přelomu 6. a 7. stol. př. n. l. v oblasti Předního východu a Malé Asie, odkud se jejich používání rozšířilo do antického Řecka a pozdější Římské říše.
 • Vznik bankovek
  První papírové peníze vznikly v Číně během vlády dynastie Tang (618-907 n.l.). Oproti tomu první československé bankovky označované jako 1919 Austro-Hungarian Notes - Stamp Revalidation Issue jsou datovány k roku 1902-1919. Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek, při jejím předložení se banka zavazovala vyplatit určité množství zlata. Se směnkami se tak začalo obchodovat a fungovaly jako dnešní peníze s tím rozdílem, že byly kryty zlatem.

Drahé kovy jsou věčné, nezničitelné a neztrácí na hodnotě. Nikdy jejich hodnata neklesne na nulu, jako se častokrát stalo u fiat měny, která pak byla vhodná už jen jako palivo do kamen. Cesta k nim vedla často krutými válkami a utrpením. Od nepaměti jsou to kovy nesmírných hodnot a tento status si udržely dodnes.

Hlavní důvody, proč se stalo zlato a stříbro penězi:

 • Přenositelnost
 • Trvanlivost
 • Stejnorodost
 • Dělitelnost
 • Stabilní hodnota
 • Snadná rozpoznatelnost

 

Důležitá fakta současnosti

 • Pouhých 7%
  V dnešní době jsme si všichni zvykly platit platebními kartami (tu využívá téměř 70% Čechů) a fyzické peníze zaujímají jen malý zlomek všech peněz v oběhu. Celosvětové hotovostní peníze představují pouhých 7% z celkového objemu peněz. Lidé už pomalu zapomínají na hotovost a nemluvě o zlatě. Přitom je zlato či hotovost určitý druh svobody, anonymního platebního styku a v případě zlata i jistoty, že neztratí během noci velkou část své hodnoty. 


  Česká republika

  V naší republice koluje 709 miliard korun v hotovosti. Na každého Čecha tak připadá 67 770,- Kč v hotovosti. Naproti tomu máme 4,3 bilionu virtuálních korun, kde připadá na jednoho Čecha 409 134,- Kč virtuálních peněz.

  Drahé kovy vlastní přibližně 3% Čechů a podle odhadů mají v domácnostech 19,4 tuny investičního zlata, což vychází 1,8 gramů na obyvatele. 

 • Fiat peníze
  V roce 1971 došlo k definitivnímu zrušení zlatého standardu a peníze jako takové už nejsou kryty zlatem. Od jeho zrušení jsou peníze založené pouze na zárukách bank a států. Fiat měna jsou peníze s nuceným oběhem vytvořená mocí úřední. Význam slova fiat je rozkaz či nařízení (z angličtiny). Díky těmto novým penězům vzniklo také nové riziko v podobě inflace (znehodnocení peněz). Při finančních krizích "tisknou" světové centrální banky biliony dolarů nových peněz, aby stabilizovali ekonomiky. Naředění těmito penězi vede k inflaci. V dnešním moderním světě už není zapotřebí ani roztáčet tiskárny a stačí když guvernér centrální banky zasedne k počítači, naťuká několik čísel a peníze jsou na světě. 

  Naproti tomu cenu zlata určuje poptávka po tomto vzácném kovu a nikdo jej nemůže namnožit, znehodnotit či lusknutím prstu zdanit nebo vyvlastnit. 

 • Krok s inflací
  Z historického hlediska drží zlato krok s inflací a reaguje hlavně na objem vytisknutých peněz. Zásoby drahých kovů jsou celosvětově omezené a nejdou jen tak vyrobit nebo natisknout a devalvovat jejich hodnotu jako u fiat peněz. Zlato není podnik, akcie či dluhopis a nenese žádný výnos. Zlato nese status bezpečného přístavu a slouží hlavně k uchování kupní síly úspor a pojistka proti hluboké krizi.

 • Produkce zlata
  V roce 2022 se vyprodukovalo 4 754,5 tun zlata
  (z toho 3 611,9 tun těžbou a 1 144,1 tun recyklací). Na investiční mince a slitky bylo použito 1 218 tun. Největší část se využívá ve zlatnictví a to 2 190 tun. Zlato se využívá také v odvětvích elektroniky a technologickém průmyslu, kde se spotřebovalo 309 tun a v neposlední řadě ve velkém nakupují centrální banky, které trhají rekordy. Když je zlato dobré pro centrální banky je také dobré pro lidi. 

 • Produkce stříbra
  Světová důlní těžba stříbra pro rok 2022 byla 822,4 miliónů uncí stříbra (cca 25 580 tun). Recyklací se získalo 180,6 miliónů uncí stříbra.
   Největší využití má stříbro v průmyslu 45% a pouhých 26% putovalo do fyzických investičních produktů. Největší producenti stříbra jsou Mexiko, Peru, Čína, Austrálie, Rusko, Polsko, Bolívie nebo Chile.

 

Budoucí vývoj drahých kovů

 • Zlato
  Zlato už má za sebou nespočet bitev a ještě v celé své několik tisícileté historii neprohrálo. Padaly impéria, měny a vlády, ale zlato vyšlo vždy jako vítěz. Kdykoli nastanou špatné časy, všichni se obracejí ke zlatu. Nikdo nemůže říci, zda příští rok zlato poroste nebo ne. Můžeme však s jistotou tvrdit, pokud nastanou špatné časy, zlato zvítězí. Budeme-li mít hodně optimistický pohled na svět a už nepřijdou žádné krize, nebudeme mít ani potřebu zlato prodávat, protože budeme mít vše, co potřebujeme. Zlato pak odkážeme našim následovníkům jako pojistku pro jejich život. 

 

 • Stříbro
  Stříbro je velmi podhodnocená komodita a navíc je prodávána za minimální cenu. Stříbro defakto nemá kam padat a má před sebou jen zajímavý růst. Cena stříbra bude minimálně růst v určité nepřímé souvislosti s inflací, kde jeho cenu ovlivní cena těžby či recyklace (zvyšování pořizovacích cen strojů, údržba, mzdy zaměstnanců, povolení atd.). 


Vývoj fiat měny


Veřejný globální dluh vzrostl v roce 2022 na rekordní částku 92 bilionů dolarů. Hlavním důvodem jsou velké půjčky vlád na boj proti krizím, jako byla například pandemie COVID-19. Zátěž dluhu aktuálně nejvíce pociťují rozvojové země, uvádí zpráva OSN.

Podle zprávy, kterou zveřejnili mistři financí G20, se celosvětový dluh za posledních 20 let zvýšil více než 5x a překonal tempo hospodářského růstu, přičemž HDP se od roku 2002 pouze ztrojnásobilo.

Otázkou je, jak dlouho toho zadlužování ještě vydrží. 

 

Vaše JEDNA UNCE

Článek vyjadřuje subjektivní názory autora článku. Nejedná se o investiční poradenství či doporučení. 

Affiliate program