Fakta o drahých kovech

Trocha historie

 • První mince
  Zlato a stříbro jsou drahé kovy, které doprovázejí lidstvo nejméně 5 000 let. Předmincovní období je charakteristické tím, že ještě neexistovali mince určitého tvaru a váhy, ale obchod se uzavíral buď výměnou zboží a služeb (tzv. barterový obchod), nebo kusového drahého kovu. První mince vznikly na přelomu 6. a 7. stol. př. n. l. v oblasti Předního východu a Malé Asie, odkud se jejich používání rozšířilo do antického Řecka a pozdější Římské říše.
 • Vznik bankovek
  První papírové peníze vznikly v Číně během vlády dynastie Tang (618-907 n.l.). Oproti tomu první československé bankovky označované jako 1919 Austro-Hungarian Notes - Stamp Revalidation Issue jsou datovány k roku 1902-1919. Bankovky se historicky vyvinuly z obchodních směnek, při jejím předložení se banka zavazovala vyplatit určité množství zlata. Se směnkami se tak začalo obchodovat a fungovali jako dnešní peníze s tím rozdílem, že byli kryty zlatem.

Drahé kovy jsou věčné a nezničitelné, neztrácí na hodnotě. Cesta k nim vedla často krutými válkami a utrpením. Od nepaměti jsou to kovy nesmírných hodnot a tento status si udrželi dodnes.

 

Důležitá fakta současnosti

 • Pouhých 7%
  V dnešní době jsme si všichni zvykli platit platebními kartami a fyzické peníze zaujímají jen malý zlomek všech peněz v oběhu. Hotovostní peníze představují pouhých 7%.


 • Fiat peníz
  V roce 1971 došlo k definitivnímu zrušení zlatého standardu a peníze jako takové už nejsou kryty zlatem. Od jeho zrušení jsou peníze založené pouze na zárukách bank a států. Fiat peníze je měna s nuceným oběhem vytvořená mocí úřední. Význam slova fiat je rozkaz či nařízení (z angličtiny). Díky těmto novým penězům vzniklo také nové riziko v podobě inflace (znehodnocení peněz). Při finančních krizích vytváří světové banky biliony dolarů v nových penězích, aby stabilizovali ekonomiky. Naředění těmito penězi vede k velké inflaci. Naproti tomu ceny drahých kovů rostou a zvyšují svou hodnotu.

 • Krok s inflací
  Z historického hlediska drží drahé kovy krok s inflací a v případě zlata ji mnohonásobně přeskočila. Zásoby drahých kovů jsou celosvětově omezené a nejdou nijak naředit, jako fiat peníze. Není důvod, proč by cena zlata nebo stříbra neměla držet minimálně krok s inflací.

 • Produkce zlata
  V roce 2019 se vyprodukovalo 4 776,1 tun zlata
  (z toho 3 463,7 tun těžbou a 1 304,1 tun recyklací). Na investiční mince a slitky bylo použito 870,6 tun. Největší část se využívá ve zlatnictví a to 2 107 tun. Zlato se využívá také v odvětvích elektroniky a technologickém průmyslu, kde se spotřebovalo 589,2 tuny.

 • Produkce stříbra
  Světová důlní těžba stříbra pro rok 2019 byla 836,5 miliónů uncí stříbra (cca 26 018 tun).
  Největší využití má stříbro v průmyslu 60% a pouhých 11% putuje do investic. Největší producenti stříbra jsou Mexiko, Peru, Čína, Austrálie, Rusko, Polsko, Bolívie nebo Chile.

 

Budoucí vývoj drahých kovů

 • Drahé kovy skrývají veliký potenciál nejen vysokého zhodnocení, ale také jako nástroj pro ochranu vašeho majetku před inflací. Je spousta ekonomů, analytiků a profesionálů v oboru investic, kteří mluví o zlatu jako obrovské bublině. Jestliže má nějaký produkt potenciál, není jeho růst nijak omezen.

 • Jako netradiční příklad můžeme uvést BITCOIN (virtuální měnu), kterou stejně jako komodity nelze libovolně namnožit. Není vázaná na žádnou měnu a v očích investorů může být velmi zajímavá. Je to měna léty neprověřená a nikdo nemůže s jistotou řícti, jak dopadne. Nicméně Bitcoin měl hodně svých zlatých chvil, ale i pádů. Spousta ekonomů před ním varovalo, a přesto v současné době stojí neuvěřitelných 11 800 USD (260 000,- Kč).

 • Všichni investoři po celém světě své investice diverzifikují a ukládají do různých aktiv. Nedílnou součástí každého portfolia jsou komodity. Zlato a stříbro jsou kovy neovládané a neregulované žádnou vládou. Jsou akceptovatelné a obchodovatelné po celém světě, jako žádná jiná měna. Zdárně poráží inflaci a dle nás jejich růst není omezen. Uplynuly tisíce let a drahé kovy jsou stále ceněny, jako tomu bylo odnedávna.