Jak investovat

Zlato nebo stříbro?

 • Zlato je považováno za "bezpečný přístav" pro investice do drahých kovů. Lidstvu slouží jako platidlo nebo uchování hodnoty majetku už nejméně 5 000 let. Od "Americké hypoteční krize" z roku 2007 neustále roste a posiluje dosud nevídaným tempem. Vypadá, jako by zlato nemělo žádný strop a stále zvyšuje svoji hodnotu.

  Celková produkce zlata za rok 2019 byla 4 776,1 tuny (těžbou 3 463,7 tun, recyklací 1 304,1 tun).
  Na investiční mince a slitky bylo použito 870,6 tun. Největší část se využívá ve zlatnictví a to 2 107 tun. Zlato se využívá také v odvětvích elektroniky a technologickém průmyslu, kde se spotřebovalo 589,2 tuny.

  Zlato je výborný nástroj pro uchování hodnoty svého majetku. Dokazují to i světové centrální banky. Patnáct z nich navýšilo v roce 2019 své zlaté rezervy o jednu tunu či více. Nejvíce zlata loni nakoupila turecká centrální banka (159 tun), hned v závěsu je cetrální banka Ruska (158,1 tun).

 

 • Stříbro nejdůležitějším faktorem stříbra je jeho cena. Je mnohem dostupnější nežli zlato a zároveň skrývá obrovský růstový potenciál. Investiční stříbro je jednou z nejzajímavějších a nejpestřejších investic do drahého kovu.

  Stříbro má vynikající elektrickou a teplotní vodivost, díky tomu je využíván převážně v průmyslu, kde se využívá 60%. Pouhých 11% tohoto vzácného kovu proudí do investičních produktů.

  Ze své historie prodělalo stříbro dvě velké spekulační bubliny, kdy jeho cena vyskočila v roce 1980 a v roce 2011 na více než 50 USD za unci. Po prasknutí bubliny se stříbro výrazně propadlo, avšak z historického hlediska si stále uchovává svou hodnotu a drží krok s inflací.


  Významným ukazatel je "Gold/Silver ratio" (poměr zlato/stříbro). Je to poměr určující kolik uncí stříbra potřebuji na nákup jedné unce zlata. Za posledních 20 let se tento poměr pohyboval v průměru 60 uncí stříbra za 1 unci zlata. V současnosti je zlato cenově vysoko a poměr Gold/Silver ratio je také vysoký. Očekává se proto prudký nárůst ceny stříbra, aby dohnalo cenu zlata.

  Stříbro je nejvíce používáno v průmyslu, kde je spotřebováváno a jeho recyklace je každoročně finančně náročnější. Jako u každého vzácného kovu nejsou jeho zásoby nevyčerpatelné. Zastoupení stříbra a zlata v zemské kůře je v poměru 17:1. Dostupnost vytěženého stříbra a zlata se v současnosti pohybuje v poměru 4:1 (více stříbra). Díky faktu, že se používá převážně v průmyslu a putuje pouhých 11% do investičních produktů máme na světě jen 0,3 miliard uncí obchodovatelného stříbra a 3,2 miliard uncí obchodovatelného zlata. Stříbro stále skrývá svůj potenciál a je jen otázkou času, kdy jej odhalí.

 

Mince nebo slitky?

 • Stříbro
  Jeden z důležitých faktorů při rozhodování, zdali investovat do mincí nebo slitků jsou finance. Pohybujeme li se v řádu několika tisíc korun bude vhodnější investovat do mincí. Při vyšších obnosech investic můžete do portfolia zahrnout také investiční slitky.

  Jsou dva důvody proč je výhodnější nakupovat pravidelně více produktů, nežli spořit rok a nakoupit například kilový stříbrný slitek. Cena stříbra je hodně volatilní a často se během roku výrazně mění. Při pravidelných nákupech zprůměrujete cenu investice a nestane se vám, že nakoupíte pouze jednorázově a vysoko. Druhým důvodem je likvidita. Budete-li potřebovat hotovost a nechcete prodat celou vaši investici je optimální více produktů. Například s jedním kilovým slitkem jste v tomto velmi omezeni.

  Posledním faktorem při rozhodování mezi mincemi nebo slitkem je DPH. Investiční stříbrné cihly obsahuji 21% sazbu DPH. Za jistých okolností jsou proto výhodnější pro investory nakupující na firmu. Investiční stříbrné mince se prodávají ve "zvláštním režimu", který se řídí §90 zákona o DPH a prodávají se s 0% sazbou DPH.

 • Zlato
  U zlata je nejvýhodnější nákup 1 unce. Náklady na výrobu jedné unce zlata jsou v poměru ceny za gram nejefektivnější. Nesmíme také zapomenout na likviditu, se kterou není u jedné trojské unce žádný problém. Zlato je v České republice osvobozeno od DPH ve všech formách investic (slitky, mince). Zdali se rozhodnete pro slitky nebo mince už je pouze na Vás. V tomto případě neuděláte žádnou chybu.

 

Investiční nebo pamětní mince?

 • Investiční mince
  Tradiční investiční mince jako jsou Wiener Philharmoniker, Maple Leaf, Noemova Archa a další jsou raženy každoročně se stejným motivem za účelem výroby mince v poměru ceny za unci co nejnižší. Jejich cena je ovlivněna kurzem na světových burzách a náklady těchto mincí jsou neomezené. Jedná se o čistou investici do fyzického kovu.

  Investiční mince s každoroční obměnou motivu. Tyto mince jsou raženy jako investiční, avšak jejich pořizovací cena je o něco vyšší. Díky každoročně novému designu a často také omezenému nákladu mincí je lze zařadit mezi mince s numismatickým potenciálem. Jejich cena se odvíjí podle kurzu na světových burzách a časově narůstá i numismatická hodnota. Tradičně jsou to mince Kookaburry, Koaly, Čínské pandy nebo nejpopulárnější edice Lunárního kalendáře.

 • Pamětní mince
  Pamětní mince nejsou ovlivněny cenou drahých kovů na světových burzách. Jejich hodnota se odvíjí od mnoha faktorů. Mezi základní faktory patří autor, emitent a emisní náklad. Nejvíce se cena odráží od témat vydávané mince a propracovanosti designu.

  V České republice vydává oficiální pamětní mince ČNB k určité slavnostní nebo výroční události. Vyhlašuje konkurz na motiv mince, kde porota rozhodne o vítězi. Reguluje počet ražených mincí, aby udržela jejich zdravý numismatický potenciál.

 

Kdy a jak často investovat?

Ceny drahých kovů se neustále mění a s určitostí vám nikdo nemůže říci, kterým směrem se v danou dobu vydá. Možností je více a je na investorovi k jaké se přikloní.

 • Pravidelně
  Při pravidelné investici nakupujete kovy za aktuální ceny. Zprůměrujete cenu investice a nestane se vám, že nakoupíte pouze jednorázově a vysoko.
 • Jednorázově
  Investor si může stanovit cenu, za kterou by chtěl kovy jednorázově nakoupit. Na našem webu máme funkci "hlídacího psa", kde je možné nastavit hlídání ceny. Druhou možností je pokusit se spekulovat, najít cenové dno a nakoupit.

 

Trojské unce?

Trojská unce je světově uznávaná hmotností jednotka pro drahé kovy. Její označení je "oz" a rovná se 31,1 gramů. Ceny na světových komoditních burzách jsou uváděny v trojských uncích.